Overdragelse i familien

Mange forbinder et eierskifte med vanskelige skatteregler og skjemaer som man ikke vet hvordan skal fylles ut. Men for de fleste er de mellommenneskelige temaene de mest avgjørende å få behandlet på en god måte. Dere skal jo leve godt sammen som familie også etter eierskiftet. Vi er begge involvert i denne rådgivningen uten at det koster deg noe ekstra. Du er bare sikrere på at resultatet blir bedre når vi kan se saken fra flere sider.

God eierskifteprosess

I dag er alle opptatt at et eierskifte skal være preget av åpenhet. Men det er også andre forhold som avgjør om prosessen blir god. Hva skal for eksempel til for at selger og kjøper er klare for en så viktig endring i livet? Og hva med søsken? Vi erfarer at som utenforstående kan vi bidra til å få i gang de gode samtalene i familien. Dette skjer ved god informasjon, samtidig som vi kan balansere samtalene slik at alle parter blir hørt.

Ikke vanlig med Orderud-sak

Det er ikke uvanlig med uenighet og av og til konflikter ved en gårdsoverdragelse. Vår erfaring er at det lar seg løse gjennom kommunikasjon. Sist sommer fikk vi besøk av NRK som forberedte sin serie om Orderud-saken. I dette innlegget kan du lese hva vår erfaring er når det gjelder konflikter ved eierskifter i familien.

NRK: Hadde ikke kontakt med mor og far i to år før drapene

Ingen eierskifter er like

De beste resultatene får vi når prosessen kan starte noen år før eierskiftet skal gjennomføres. Gjennom et innledende møte kan vi sammen trekke opp noen linjer for hvordan overføring av eiendom, drift og bolig kan skje på best mulig måte. Senere hjelper vi dere gjennom de vurderingene dere bør ta og bistår dere med alt fra A til Å i prosessen. Det vil si at vi ikke trekker oss tilbake før all nødvendig dokumentasjon er sendt inn. Vi anbefaler at dere bruker en lokal takstmann for verdsetting av gården. Ta kontakt hvis du vil ha et forslag.

Salg i fri handel

Er dere i tvil om dere skal selge gården videre i familien eller på det åpne markedet? Vi kan bistå også ved dette veivalget. I tillegg har vi god kunnskap om skatteregler knyttet til salg i fri handel. På den måten kan usikkerheten rundt hvor mye som blir borte i skatt reduseres. Skattebelastningen er mindre enn du tror! 

Som følge av stor pågang av oppdrag, har vi lang ventetid for nye kunder. Ta kontakt i god tid!

Eierskiftekurs høst 2019 / vinter 2020

23.10.2019. Kveldsmøte for bønder om eierskifte. Aremark Bondelag

2-3.11.2019. Eierskiftekurs for bønder. Halden, Østfold Bondelag.

9.-10.11.2019  Eierskiftekurs for bønder. Honne Hotell og konferansesenter, Biri,Oppland Bondelag.

11.-12.01.2020 Eierskiftekurs for bønder. Scandic Elgstua, Elverum, Hedmark Bondelag.

 

Skaff deg kunnskap

Ole Christen har skrevet noen fagartikler for Landkreditt Bank om enkelte temaer innen eierskifte:

  • Verdsetting

  • Oppgjør og finansiering

  • Skatt og avgift

  • Overdragelse i flere trinn

Juridisk hjelp

Hvis du trenger advokat til noen juridiske utfordringer, har vi et godt samarbeid med advokatfirmaet Seland Orwall DA i Oslo. Vi bruker dem som faglig støtte i saker som er juridisk utfordrende.