Veivalg, økonomi og ledelse

Temaet presenteres med gode tips og utfordringer til deg som skal lede et gårdsbruk. Det kan dreie seg om veivalg i en usikker tid. Tolkning av hva som skjer rundt oss. Hvordan vi takler usikkerhet og risiko. Tips til bedre selvinnsikt og oppgavefordeling, for å nevne noe.

Samarbeid og samliv

Lær å kjenne deg selv så godt at du vet hvordan du oppleves i møte med andre. Se på nødvendigheten av å overlate ansvar til andre, selv om de gjør oppgaven på en annen måte enn det du ville gjort. Betydningen av avtaler og forum for å ta beslutninger i fellesskap. Hvordan kan vi forebygge og eventuelt håndtere konflikter?  Vi har også en variant av dette temaet som går på å leve sammen som par på en gård.

6 ting du ikke skal lære

Gjennomgang av hva du ikke skal lære av dine foreldre. Mye tradisjon er bra, men en del gamle sannheter må forkastes fordi de ikke passer i en ny tid. Foredraget er naturlig nok beregnet på unge bønder. 

Eierskiftekurs

Vi har god erfaring med eierskiftekurs som går over en helg. Flest mulig fra hver familie bør delta for å få den samme informasjonen. På våre eierskiftekurs legger vi også til rette for at dere kommer i gang med samtalene i familien og dermed gi grunnlag for at en god prosess kan fortsette når dere er tilbake på gården.

For rådgivere

Vi holder kurs innen rådgivning og kommunikasjon. Gjennom vår rådgivning kjenner vi bøndene og vet mye om hvordan de tenker. Gjennom blant annet kunnskap om Jungs TypeIndeks (JTI), blir du tryggere på deg selv som rådgiver og får råd om hvordan du best kan møte ulike typer kunder.

 Eksempler

Her kan du se noen aktuelle eksempler på foredrag vi har hatt og skal ha:

 • Hva passer for oss og vårt bruk? – Livet er mer enn jobb! Foredrag på Unge bønder kurs

 • Rådgivning – Hvordan involvere de ansatte. Foredrag for kontorledere på regnskapskontor

 • Eierskiftekurs. Helgekurs på Landbrukshelg.

 • Kan jeg bli bedre nå? Om ledelse og dine muligheter. Innlegg på Grovfôr 2020.

 • Praktisk eierskiftekurs – Gjennomgang av et case fra A til Å. Kurs for regnskapsførere.

 • Veivalg i en usikker tid – To timers innlegg på dagmøte for bønder arrangert av lokal bank.

 • Eierskiftekurs. To dagers kurs i samarbeid med advokat for rådgivere i bank.

 • Hva kjennetegner en god bedriftsleder – ledelse, økonomi og veivalg. Dagskurs for bønder.

 • Vi vil satse på gården. Sammen! Dagskurs for bondepar som skal utvikle gården videre.

 • 6 ting du ikke skal lære av de gamle. Foredrag på Unge Bønder samling.

 • Du og jeg – om å leve sammen som par på en gård. Helgekurs for par.