Et eierskifte på gården er en av de viktigste handlene du gjør i ditt liv. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, både når det gjelder de formelle og mellommenneskelige sider.

Eierskifte

Små eller store veivalg? Satse eller avvikle? Utfordringer i samarbeidet med andre? Vi kan hjelpe deg som bedriftsleder å sortere utfordringene og finne egne, gode løsninger. 

Rådgivning

Ta kontakt hvis du vil ha et foredrag om ledelse og økonomi av en foredragsholder med beina på bakken. Vi holder også kurs innen eierskifte, samarbeid og kommunikasjon.

Foredrag ›