Veivalg

Ole Christen har sin bakgrunn innen skatt og økonomi, men har gjennom mange års erfaring som rådgiver blitt godt kjent med menneskers tenke- og handlemåte. Begge deler er viktige i en veivalgsprosess. Vi kan bidra til at du og din partner tar de valgene på gården som er riktige for dere. 

Investeringer

Mange veivalg medfører at du må gjøre investeringer. Du kan ha nytte av å lese Ole Christens økonomiske vurderinger i noen fagartikler han har skrevet om temaet for Landkreditt Bank:

 • Aktuelle investeringer

 • Finansiering

 • Tilskudd og støtteordninger


Ledelse

At du som bonde også er bedriftsleder, er ingen stor nyhet. Men hvordan takler du rollen og hvordan organiserer du deg? Vi kan bidra til at du får selvinnsikt i hva du egner deg best til og på hvilke områder du bør trekke inn andre. I tillegg har vi konkrete tips og opplegg for hvordan du skal prioritere lederoppgavene på et gårdsbruk.

Samarbeid

Et samarbeid ser alltid greit ut i det du starter det, men vi møter mange som etter en tid sliter. Med vår ulike fagkunnskap innen økonomi, menneskekunnskap og konflikthåndtering, kan vi bidra til en ny start eller en verdig avslutning. Aller helst skulle vi ønske at flere tok kontakt før de starter samarbeidet. Da kan dere lettere legge grunnlag for at samarbeidet skal vare. 

Gårdsråd

Et gårdsråd er et forum for ledelse på gården. Det egner seg for deg som har tro på at andre kan bidra med sine tanker og ideer for å utvikle og trygge virksomheten din. Vi har utarbeidet et konsept for dette som vi har overdratt til Norsk Landbruksrådgivning. Ta kontakt med din lokale rådgivingsenhet hvis du har lyst å finne ut mer om dette er noe for deg.

 
 

.

Eksempler rådgivning

Her kan du se noen konkrete eksempler på problemstillinger hvor vi blir bedt om å bidra:

 • En bonde vurderer å slutte med kylling og ser på alternativer.

 • Familien kjenner seg utrygg på om de skal utvide kraftig med nytt fjøs.

 • To naboer jobber tett sammen, men nå har samarbeidet skjært seg.

 • En person vil ut av samdrifta, men de blir ikke enige om det økonomiske.

 • Dårlig samarbeid i samdrifta tapper ut all energi hos deltakerne.

 • Bonden har fått kraftig redusert helse, men ønsker fortsatt å drive.

 • Hvordan skal et nærmere samarbeid med naboen organiseres?

 • Strategi for framtidig drift, slik at man er klar hvis jord kommer på salg.

 • Er det riktig å investere for gris når vi ikke har erfaring fra produksjonen?

 • Vurdering av en god løsning for formuesforholdet mellom to ektefeller.

 • Likvid vanskelig situasjon. Vurdering av tiltak og refinansiering.

 • Far og svigersønn jobber på gården, men går ikke bra sammen.

Som følge av stor pågang av oppdrag, har vi til tider lang ventetid for nye kunder. Ta kontakt i god tid!