Mine utspill gjennom artikler og nyheter:

Tid for en årsvurdering

Ved årsskiftet kan det være på sin plass å vurdere året som gikk. Bruk en time i nyttårshelgen til å se bakover, men også framover i 2016.

Etter hvert som selvangivelsesfristen er skjøvet ut til godt og vel våronna, kan vi ikke vente på årsregnskapet for å foreta en vurdering av året som gikk. Mesteparten av vurderingen kan du foreta nå selv om ikke alle regnskapstallene er på plass. Og det er ikke alle vurderinger som er av økonomisk karakter.

Hva legger jeg i begrepet årsvurdering? Vanligvis snakker vi om årsberetning, men berette betyr bare å fortelle. I ordet vurdering ligger det noe mer. Foruten å konstatere hva som har skjedd siste året, vil en vurdering inneholde en analyse av hva årsaken var. Men en vurdering kan også inneholde hva vi skal gjøre neste år for å gjøre ting bedre. La oss ta et eksempel fra hvordan en kornbonde vurderer likviditeten:

– Likviditeten er akseptabel og har beveget seg i positiv retning. Gjennom året 2015 har driftskreditten nærmet seg maks belastning to måneder, mens tilsvarende i 2014 var tre måneder (konstaterer hva som har skjedd). Hovedårsaken er høyere salg av korn nå på høsten (vurdering av årsak). Det er mindre på lager ved dette årsskiftet, noe som gjør at likviditeten vil bli dårligere i 2016. Investering i ny harv bør utsettes ett år (vurdering av tiltak).

Utfordringer til deg som leder

På tilsvarende måte kan dere gå gjennom alle deler av virksomheten, som produksjon, arbeid, familieliv osv. Så får du her noen utfordringer som leder:

  • Hvor gode har vi vært til å orientere hverandre om drifta siste året?
  • Har vi greid å organisere arbeidet vårt godt nok siste året?
  • Har beslutninger om større investeringer skjedd i fellesskap?
  • Jobber vi fortsatt mot samme mål?
  • Og har vi klart for oss hva målene er?

Finn fram 3–5 positive ting som skjedde i 2015. Hvorfor ble resultatet positivt? På samme måte finner du noe du vil kalle tabber fra året som gikk. I hvilken grad kunne dere påvirke utfallet av disse hendelsene? Er det noe ved din kompetanse som er årsaken til at utfallet ble bra eller dårlig?

Se framover ved å gi dere selv noen utfordringer for 2016. Pass på at de er så konkrete at du ved årets slutt kan sjekke om dere gjorde noe med det. Hva tenker du at du skal lære av nye ting i året som kommer? Avslutt årsvurderingen med å minne dere selv på hva som er deres viktigste motivasjon for fortsatt satsing i landbruket i 2016

Denne artikkelen har tidligere vært publisert på bloggen til Landkreditt Bank.